Kto

Európska komisia Členské štáty EÚ
DG MARE
EUROSTAT
DG TAXUD
(+ Nórsko a Island)
 
Globefish, jednotka oddelenia Rybolovu a Akvakultúry vo FAO Súkromní poskytovatelia údajov
 

Čo

Prvý predaj Veľkoobchod
 
Import/export Spracovanie
 
Maloobchod Finančná bilancia zásobovania