Prvé predaje na trhovej úrovni

Tento nástroj umožňuje užívateľom prístup k mesačným údajom o prvom predaji, prostredníctvom interaktívnej mapy. Voľbou filtrov na ľavej strane môžu užívatelia prispôsobiť dopyt svojim požiadavkám. Zobrazené údaje pokrývajú výhradne miesta predaja, ktoré Členské štáty EÚ, Nórsko a Spojené kráľovstvo oznamujú observatóriu EUMOFA. Objemy sú vyjadrené v čistej hmotnosti pre krajiny EÚ a Spojené kráľovstvo a v ekvivalente živej váhy (lwe) pre Nórsko. Ceny sú vyjadrené v Eurách/kg (bez DPH). Pre Nórsko sú ceny vyjadrené v Eurách/kg živej váhy.
Použité označenia a zobrazenie materiálov na tejto mape nie sú v žiadnom prípade vyjadrením názoru zo strany Európskej únie, pokiaľ ide o právne postavenie ktorýchkoľvek krajín, území, miest alebo oblastí alebo ich orgánov, alebo o vymedzenie ich hraníc.

Miesto predaja
Počet 'Miest predaja'

Keď nie je zvolený žiadny filter, sú zobrazené údaje pre posledné dostupné obdobie.

Zvoľte komoditu pre zobrazenie položiek v nižšie uvedených filtroch