Makroekonomický riadiaci panel

Makroekonomický riadiaci panel je dynamický nástroj, ktorý užívateľom umožňuje monitorovať hlavné indikátory, užitočné pre podporu analýzy trhu s produktami rybolovu. Údaje môžu byť konzultované priamo na internetovej stránke prostredníctvom interaktívnych diagramov a tabuliek alebo môžu byť stiahnuté.

Výdaje a inflácia, týkajúce sa rýb a potravín v EÚ
Zdroj údajov: EUROSTAT
Použité ozna?enia a zobrazenie materiálov na tejto mape nie sú v žiadnom prípade vyjadrením názoru zo strany Európskej únie, pokia? ide o právne postavenie ktorýchko?vek krajín, území, miest alebo oblastí alebo ich orgánov, alebo o vymedzenie ich hraníc.
Mesačné ceny morskej nafty


Kurzy meny najdôležitejších obchodných partnerov EÚ


Euro voči30-05-2023
CHF Swiss Franc 0.97
CNY Chinese Yuan 7.6
GBP UK Pound 0.86
JPY Japanese Yen 150.01
NOK Norwegian Krone 11.87
USD US Dollar 1.07

Zdroj údajov: ECB
Monitorovanie cien potravín v EÚ
Spotreba najdôležitejších čerstvých produktov v domácnostiach v EÚ
Zvoľte údaje na stiahnutie
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Zvoľte údaje na stiahnutie
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Zvoľte údaje na stiahnutie
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Zvoľte údaje na stiahnutie
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Zvoľte údaje na stiahnutie
MONTHLY_CONSUMPTION.zip