Makroekonomický riadiaci panel

Makroekonomický riadiaci panel je dynamický nástroj, ktorý užívateľom umožňuje monitorovať hlavné indikátory, užitočné pre podporu analýzy trhu s produktami rybolovu. Údaje môžu byť konzultované priamo na internetovej stránke prostredníctvom interaktívnych diagramov a tabuliek alebo môžu byť stiahnuté.

Výdaje a inflácia, týkajúce sa rýb a potravín v EÚ
Zdroj údajov: EUROSTAT
Použité ozna?enia a zobrazenie materiálov na tejto mape nie sú v žiadnom prípade vyjadrením názoru zo strany Európskej únie, pokia? ide o právne postavenie ktorýchko?vek krajín, území, miest alebo oblastí alebo ich orgánov, alebo o vymedzenie ich hraníc.
Mesačné ceny morskej nafty


Kurzy meny najdôležitejších obchodných partnerov EÚ


Euro voči14-05-2021
CHF Swiss Franc 1.1
CNY Chinese Yuan 7.8
GBP UK Pound 0.86
JPY Japanese Yen 132.49
NOK Norwegian Krone 10.01
RUB Russian Ruble 89.62
USD US Dollar 1.21

Zdroj údajov: ECB
Monitorovanie cien potravín v EÚ
Spotreba najdôležitejších čerstvých produktov v domácnostiach v EÚ
Zvoľte údaje na stiahnutie
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Zvoľte údaje na stiahnutie
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Zvoľte údaje na stiahnutie
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Zvoľte údaje na stiahnutie
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Zvoľte údaje na stiahnutie
MONTHLY_CONSUMPTION.zip