Knižnica

Cieľom knižnice observatória EUMOFA je poskytnúť veľké množstvo odkazov ohľadom štatistík z odboru obchodovania s produktami rybolovu a akvakultúry a iných významných informácií vo všetkých členských štátoch EÚ aj v tretích krajinách. Zahŕňa tiež oficiálne národné štatistické správy o rybolove a akvakultúre, ale tiež dokumenty širšej analýzy a správy od celej rady zdrojov.

Kliknite na záhlavie stĺpcov kvôli filtrovaniu výsledkov a vyhľadávaní špecifických dokumentov.

EUMOFA Library je dočasne nedostupný.