Vykládky

         PopisÚdaje a Správy

 

Popis

 

Vykládky  znamenajú počiatočné množstvo rybích produktov, ktoré bolo vyložené z rybárskeho plavidla na pevninu v danej krajine, a to bez ohľadu na národnosť plavidla vykonávajúceho vykládky, ale tiež rybie produkty vyložené plavidlami danej krajiny v krajinách mimo EÚ. Vykládky sú uvádzané ako čistá hmotnosť.

V EUMOFA  sú údaje o vykládkach dostupné ako ročné výkazy. Jedná sa o údaje, ktoré poskytuje EUROSTAT na základe ich zberu od národných správcov. Ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte:

 

Ročné indikátory

 

 

Údaje a Správy

 

Prednastavené dotazy o vykládkach:

 

Ročná sekcia
 

Účelové dotazy ohľadom vykládok:

 

Ročná sekcia