Prvý predaj

         PopisÚdaje a Správy

 

Popis

 

Prvý predaj  odpovedá vyloženým rybám, ktoré sú predané a zaregistrované v aukčnom stredisku v prospech zaregistrovaných kupujúcich alebo výrobných organizácií (PO). Sú tu uvedené objemy, hodnota a ceny. Objem je uvedený formou čistej hmotnosti. Prvé predaje sa môžu líšiť od hodnôt vykládky, pretože prvý z dvoch uvedených údajov nezahrňuje ryby vyložené plavidlami, ktoré vlastnia spracovateľské spoločnosti, ani priamy predaj spracovateľom.

V rámci EUMOFA  sú údaje o prvých predajoch dostupné formou týždenných cien a sekcií mesačného vývoja. Údaje sú zozbierané od národných správcov a od obchodných zdrojov. Ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte:

 

Týždenné indikátory

Mesačné indikátory

 

 

Údaje a Správy

 

Prednastavené dotazy ohľadom prvého predaja:

 

Týždenná sekcia

Mesačná sekcia
 

Účelové dotazy ohľadom prvého predaja:

 

Týždenná sekcia

Európska únia

Nórsko a Island

Mesačná sekcia:

Európska únia

Nórsko a Island

Ostatné Krajiny