Užívateľská podpora

     Užívateľská podpora FAQs

 

Užívateľská podpora

 

V snahe pomôcť užívateľom oboznámiť sa s internetovou stránkou a s vyhľadávaním, boli vytvorené nižšie uvedené výukové programy:

Zverejňovač príspevkov

User support 2

 

Ohľadne akéhokoľvek objasnenia alebo v prípade, ak nám chcete oznámiť komentáre alebo rady pre zlepšenie, sa na nás, prosím, bez váhania obráťte na e-mailovej adrese: contact-us@eumofa.eu

 

Ohľadne akýchkoľvek otázok súvisiacich s internetovou stránkou observatória EUMOFA, jej funkčnosťou a systémom dotazov, sa na nás môžete obrátiť telefonicky na jednom z nižšie uvedených bezplatných čísel:

 

Belgicko: 0800-761-10
Francúzsko: 0800-901174
Nemecko: 0800-181-1647
Španielsko: 900-868516
Spojené kráľovstvo: 0-808-101-0950
Všetky ostatné krajiny (toto číslo nie je bezplatné): 0039-06-853-735-37

 

Technická podpora bude poskytovaná výhradne v angličtine, od Pondelka do Piatku, v dobe od 10:00 do 13:00 hod a od 15:00 do 17:00 hod stredoeurópskeho času.

 

Táto služba nie je dostupná z mobilných telefónov.

FAQs

Často kladené otázky - FAQ

 

Prostredníctvom našej interakcie s užívateľmi EUMOFA sme získali nižšie uvedené otázky. Odpovede sú poskytované po kliknutí na jednotlivé otázky.

Často kladené otázky

Nastala chyba počas spracovávania šablóny.
The following has evaluated to null or missing:
==> serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleService = servi... [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 1]
----
1<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") /> 
2 
3<#if entries?has_content> 
4 
5	<div class="accordion eumofa-accordion" id="accordion2"> 
6	<#list entries as curEntry> 
7 
8		<#assign assetId = curEntry.getClassPK() /> 
9		 
10		<#assign contentByLocale = journalArticleService.getLatestArticle(assetId).getContentByLocale(locale) /> 
11		 
12		<#assign document = saxReaderUtil.read(contentByLocale) /> 
13		 
14    <#assign answer = document.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='"+"answer"+"']/dynamic-content") /> 
15     
16    <div class="accordion-group"> 
17      <div class="accordion-heading"> 
18        <a class="accordion-toggle collapsed btn" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#${assetId}"> 
19          ${curEntry.getTitle(locale)} <span class="menu-down"></span> 
20        </a> 
21      </div> 
22      <div id="${assetId}" class="accordion-body collapse"> 
23        <div class="accordion-faq"> 
24          <p>${answer.getText()}</p> 
25        </div> 
26      </div> 
27    </div> 
28 
29	</#list> 
30	</div> 
31 
32</#if> 
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 7 výsledkov.