„Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.“

Čo sa týka observatória EUMOFA, kompletné zhromažďovanie údajov, postupy pre správu a šírenie, ktoré dodržuje EUMOFA pre Spojené kráľovstvo, sú rovnaké ako tie, ktoré sú aplikované vo všetkých členských štátoch EÚ.

Po dátume vystúpenia už údaje Spojeného kráľovstva v EUMOFA nebudú zahrnuté do zoskupenia EÚ, ale budú poskytované v oddelených sekciách, spolu s inými krajinami mimo EÚ.

Nižšie je uvedený súhrnný prehľad celkového prístupu, prijatého pre každý súbor údajov EUMOFA. Podrobnejšie informácie sú uvedené vo všeobecných metaúdajoch (prepojenie) alebo v špecifických metaúdajoch, dostupných pre každú jednoduchú i rozšírenú tabuľku.

 

TÝŽDENNÉ ÚDAJE

Spojené kráľovstvo je považované za časť EÚ až do týždňa 5 roku 2020 a jeho príslušné údaje až po tento týždeň sú dostupné vo všetkých tabuľkách na úrovni EÚ. Počínajúc týždňom 6 roku 2020 sú týždenné údaje Spojeného kráľovstva dostupné oddelene, spolu s inými krajinami mimo EÚ (Island a Nórsko).

 

MESAČNÉ ÚDAJE

Spojené kráľovstvo je považované za časť EÚ až do januára 2020 a jeho príslušné údaje až po tento mesiac sú dostupné vo všetkých tabuľkách na úrovni EÚ. Počínajúc februárom 2020 sú mesačné údaje Spojeného kráľovstva dostupné spolu s inými krajinami mimo EÚ (Island a Nórsko).

 

ROČNÉ ÚDAJE

Spojené kráľovstvo je považované za časť EÚ až do roku 2019 a jeho príslušné údaje až po tento rok sú dostupné vo všetkých tabuľkách na úrovni EÚ. Počínajúc rokom 2020 už ročné údaje Spojeného kráľovstva nebudú ďalej dostupné v EUMOFA.