Údaje a Dotazy

         Popis, Usporiadanie údajov, Prednastavené dotazy, Ad-hoc queries

Popis

 

Údaje zhromaždené európskymi inštitúciami, členskými štátmi EÚ, Nórskom a Islandom a súkromnými poskytovateľmi údajov. Pravidelné kontroly sa vykonávajú kvôli monitorovaniu kvality a spoľahlivosti údajov v štádiu ich zhromažďovania, analýzy i šírenia.

 

Údaje pre analýzu a monitorovanie vývoja trhu sú harmonizované do 12 komoditných skupín a 97 hlavných obchodných druhov, ktoré boli zvolené na základe ich významu z hľadiska prvého predaja a ich významu pre obchodovanie EÚ.

 

Údaje sú harmonizované do 4 prezentácií (celé; krájané; vedľajšie produkty; nešpecifikované) a 5 štádií uchovávania (čerstvé; mrazené; sušené-solené-údené; pripravené-konzervované; nešpecifikované).  

 

Usporiadanie údajov

 

Údaje sú v databáze EUMOFA usporiadané do troch sekcií:

 

Týždenné indikátory

Mesačné indikátory

Ročné indikátory

 

Údaje sú prístupné prostredníctvom dvoch druhov dotazov:

 

Prednastavené dotazy ktoré obsahujú prednastavené možnosti pre rýchle získanie výsledkov dotazu vo forme správy. Prednastavené dotazy je možné nájsť pre týždenné, mesačné a ročné údaje.

 

Účelové dotazy sú zadefinované individuálne, aby poskytli špecifické údaje, ktoré je možné filtrovať podľa vašich potrieb. Účelové dotazy je možné nájsť pre týždenné, mesačné a ročné údaje..