Týždenné ceny

Prvý predaj

Zdroje : Poznámky ohladom predaja / Údaje o dražbe

Veľkoobchod

Zdroje : velkoobchodné trhy (prostredníctvom verejných správ Clenských štátov)

Import

Zdroje : DG Taxud TSS

Maloobchod

Zdroje : Prieskumy vykonávané Clenskými štátmi; Európski poskytovatelia údajov

Mesačné trendy

Prvý predaj

Zdroje: Poznámky ohľadom predaja

Import/Export

Zdroje: EUROSTAT-COMEXT; Nórsko (NO) + Island (IS); Verejné správy; Globefish, jednotka oddelenia Rybolovu a Akvakultúry vo FAO

 

Veľkoobchod

Zdroje: Piraeus

 

Spotreba

Zdroje: Europanel

Ročné údaje

Všetky štádia zásobovacieho reťazca

s jedinou výnimkou pre veľkoobchod
Zdroje: EUROSTAT a verejné správy Členských štátov

Mapa stránok