Z prípadovej štúdie Prenosu cien:

Norway lobster in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Turbot in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Z Mesačných hlavných námetov: