Obráťte sa na nás

EUMOFA je k dispozícii pre poskytnutie akýchkoľvek potrebných objasnení a pre získanie podnetov na zlepšenie poskytovaných služieb. 

Neváhajte sa na nás obrátiť e-mailom: contact-us@eumofa.eu

 

Ohľadom akýchkoľvek otázok súvisiacich s internetovou stránkou observatória EUMOFA, jej funkčnosťou a systémom vyhľadávania dát, sa na nás môžete obrátiť telefonicky na jednom z nižšie uvedených bezplatných čísel:

Belgicko: 0800-761-10
Francúzsko: 0800-901174
Nemecko: 0800-181-1647
Španielsko: 900-868516
Všetky ostatné krajiny (toto číslo nie je bezplatné): 0039-06-853-735-37

Technická podpora bude poskytovaná výhradne v angličtine, od Pondelka do Piatku, v dobe od 10:00 do 13:00 hod a od 15:00 do 17:00 hod stredoeurópskeho času. Táto služba nie je dostupná z mobilných telefónov.

 

Súhlas s použitím poskytnutých informácií
EUMOFA použije informácie, ktoré ste poskytli na tomto formulári, s vašim vedomím a kvôli poskytovaniu aktualizácií a zasielaniu priamych e-mailov. Môžete kedykoľvek zmeniť názor kliknutím na prepojenie pre odhlásenie odberu v spodnej časti ktoréhokoľvek e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo keď nás budete kontaktovať na adrese contact-us@eumofa.eu. Budeme s vašimi informáciami nakladať ohľaduplne. Ohľadom podrobnejších informácií o praktikách ochrany súkromia, ktoré aplikujeme, navštívte prosím, stranu „Ochrana osobných údajov“ na našej internetovej stránke.

Úvod k observatóriu EUMOFA a k nástrojom pre podporu

V tejto sekcii sú uložené všetky mediálne materiály vyrobené observatóriom EUMOFA. Nájdete tu aj materiál, ktorý vysvetľuje spôsob použitia tejto internetovej stránky.

EUMOFA - Úvod
Prečítajte si krátky úvod k observatóriu EUMOFA, aby ste sa zoznámili so zámermi jej snaženia, s tým ako pracuje a ktoré údaje a analýzy tu môžete nájsť.

Výukový program vo forme videa: ako vytvárať rozšírené tabuľky - obchod
Pozrite si toto video, aby ste videli ako vytvoriť rozšírenú tabuľku. Naučte sa, ako extrahovať objemy, hodnoty a ceny rýb každoročne importovaných i exportovaných Európskou úniou

Výukový program vo forme videa: ako vytvárať rozšírené tabuľky - prvý predaj
Pozrite si toto video, aby ste videli ako vytvoriť rozšírenú tabuľku. Naučte sa, ako extrahovať objemy, hodnoty a ceny rýb mesačne predaných na miestach predaja v EÚ.