Spotreba

         PopisÚdaje a Správy

 

Popis

Spotreba sa vzťahuje na množstvo produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré sú spotrebované počas určitého obdobia v rámci zemepisnej oblasti, kde sa krajina nachádza.

V EUMOFA sa spotreba vzťahuje na „zdanlivú spotrebu“ na základe ročných údajov a na „spotrebu čerstvých rybích produktov v domácnostiach“, na základe mesačného vývoja a ročných údajov.

Zdanlivá spotreba je vypočítaná s použitím výkazu finančnej bilancie zásobovania, poskytujúceho odhad zásobovania produktami rybolovu a akvakultúry, ktoré sú k dispozícii pre ľudskú spotrebu na úrovni EÚ. Výlovy určené pre rybiu múčku (priemyselné výlovy) sa nezapočítavajú. Z importu a exportu sú vylúčené aj produkty určené pre iné, ako pre potravinárske použitie.

Výpočet výkazu finančnej bilancie zásobovania je založený na rovnici:

Zdanlivá spotreba =

= [(výlovy celkom – priemyselné výlovy) + poľnohospodárstvo + import] – export.

Spotreba čerstvých produktov domácnosťami je spotreba, ktorá bola zaznamenaná na vzorke domácností v danej krajine. Tieto údaje sú pripravované pre EUMOFA súkromným poskytovateľom informácií. Ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte:

Mesačné indikátory

Ročné indikátory

 

Údaje a Správy

Prednastavené dotazy o zdanlivej spotrebe:

Ročná sekcia

Prednastavené dotazy o spotrebe domácností:

Mesačná sekcia

Ročná sekcia