Sťahovanie súhrnných údajov

Z časti Sťahovanie údajov o nákupe rýb je možné si stiahnuť údaje EUMOFA vo formáte CSC pre užívateľsky prispôsobené analýzy a interpretácie. Údaje budú stiahnuté v jazyku, ktorý ste si zvolili v ponuke v hornej časti strany.

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje všetky súbory a súvisiace súbory dát, dostupné v databáze EUMOFA. Ohľadom zdroja údajov pre každý súbor dát si prečítajte, prosím, sekciu „Zdroje údajov“, dostupnú prostredníctvom tohto link

Click here to go to the Download page

 

Názov súboru Popis Links
WEEKLY_FIRST_SALE_EU Týždenne - Údaje o prvom predaji
WEEKLY_WHOLESALE_EU Týždenne - Celkové údaje
WEEKLY_IMPORT_EU Týždenne - Údaje o importe
WEEKLY_RETAIL_EU Týždenne - Údaje o maloobchodnom predaji
MONTHLY_FIRST_SALE Mesačne - Údaje o prvom predaji
MONTHLY_IMPORT_EXPORT Mesačne - Údaje o importe/exporte (rozdelené na 5-ročné časti)
YEARLY_LANDINGS Ročne - Údaje o vykládkach
YEARLY_AQUACULTURE Ročne - Údaje o akvakulturách
YEARLY_IMPORT_EXPORT_EU Ročne - Import/Export
YEARLY_PROCESSING_EU Ročne - Spracované
WEEKLY_FIRST_SALE_NO_IS Týždenne - Údaje o prvom predaji (len Nórsko a Island)
MONTHLY_FIRST_SALE_NO_IS Mesačne - Údaje o prvom predaji (len Nórsko a Island)
MONTHLY_IMPORT_EXPORT_NO_IS Mesačne - Údaje o importe/exporte (len Nórsko a Island)
MONTHLY_CONSUMPTION Mesačne - Spotreba čerstvých produktov v domácnostiach (objemy a hodnoty)
YEARLY_CONSUMPTION Ročne - Spotreba čerstvých produktov v domácnostiach (objemy a hodnoty)
MONTHLY_OTHER_COUNTRIES_TRADE Mesačne - Údaje o bilaterálnom importe/exporte hlavných partnerských krajín EU
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE Mesačne – Priemerná cena morskej nafty v krajinách EÚ
DAILY_EXCHANGE_RATE Denne – Menový kurz Eura voči ostatným hlavným menám
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD Ročne – Miera inflácie pre „potraviny“ a pre „ryby a morské produkty“
YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD Ročne – Menovité výdaje na obyvateľa za „potraviny“ a „ryby a morské produkty“ - v rámci Parity kúpnej sily (PPs)