Akvakultúra

         Popis, SpojeniaÚdaje a Správy

 

Popis

 

Akvakultúra sa vzťahuje na chov vodných (sladkovodných alebo morských) organizmov, ako sú ryby, mäkkýše, kôrovce a vodné rastliny. Údaje k akvakultúre sú uvedené formou ekvivalentu živej váhy a hodnoty.

 

EUMOFA V sú údaje o akvakultúre dostupné formou ročných údajov. Jedná sa o údaje, ktoré poskytuje EUROSTAT na základe ich zberu od národných správcov. Ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte:

 

Ročné indikátory

 

Spojenia

 

Fakty o akvakultúre (2015)

 

Fakty a Čísla (2016)

 

 

 

Údaje a Správy

 

Prednastavené dotazy o akvakultúre:

Ročná sekcia

Účelové dotazy o akvakultúre:

Ročná sekcia