Poskytované služby

Konsolidovaná databáza zhromaždených a harmonizovaných údajov a široká sieť odborníkov z oblasti rybolovu a akvakultúry predstavujú základ služieb výmeny informácií o trhu. Údaje sú harmonizované do 108 Hlavných obchodných druhov a 12 Komoditných skupín, a sú dostupné od prvého predaja po spotrebu na týždennej, mesačnej a ročnej báze, v podobe jedinej internetovej stránky, vedenej vo všetkých 24 oficiálnych jazykoch EÚ.  Niektoré údaje môžu byť extrahované na nesúvislejšej úrovni alebo prostredníctvom prostriedkov pre sťahovanie celkových údajov.

Uvedené údaje sú verejne prístupné bez akejkoľvek registrácie.

 

 
Týždenne
Mesačne
Ročne
Štádiá zásobovacieho reťazca
Druh dát
Objemy a hodnoty - publikované 2 týždne po predajoch - pre všetky druhy a miest predaja Objemy a hodnoty - publikované 3 týždne po predajoch - pre všetky druhy a miesta predaja Objemy a hodnoty - publikované bezprostredne po ich vydaní štatistickým úradom EUROSTAT – pre všetky druhy a Členské štáty EÚ .
Publikovanie dát
Pravidelné analýzy trhu
„Mesačné hlavné námety“ „Rybí trh v EÚ
Ďalšie služby

Najbližšie obdobie a budúci vývoj

Proces vývoja a všetky výstupy sú založené na preklenujúcom cieli observatória EUMOFA, ktorým je poskytovať spoľahlivé, konzistentné a užitočné údaje a informácie o trhu EÚ pre produkty rybolovu a akvakultúry.

Vychádzajúc zo skúšobnej fázy, EUMOFA postupne rozšírila svoje služby, so zreteľom na:

  • vyššie pokrytie zásobovacieho reťazca a počet krajín zahrnutých do systému pre zber údajov;
  • zlepšenie nástrojov pre šírenie, spolu s poskytovaním výhľadov a finančných výhľadov trhu;
  • analýzu medzinárodných kontextov a obchodných tokov.

Počínajúc rokom 2016 bol použitý interaktívny prístup, využívajúci výukové programy vo forme videa a iné nástroje na podporu užívateľov pri extrahovaní údajov z databázy.

Kto sme

EUMOFA je výsledkom iniciatívy Komisie EÚ - Generálne riaditeľstvo pre Námorné záležitosti a rybolov (DG MARE).

Medzinárodný tím odborníkov z odboru rybolovu a akvakultúry denne monitoruje trh EÚ.  Tým observatória EUMOFA nepretržite kontroluje zozbierané údaje a interpretuje ich prostredníctvom svojich početných kontaktných bodov v rôznych krajinách EÚ.

Edičný výbor, do ktorého patria úradníci uplatňujúci politiku Európskej komisie a zástupcovia týmu EUMOFA, definuje vydavateľskú líniu a dohliada nad všetkými publikáciami.

Pod dozorom Európskej komisie sú služby observatória EUMOFA riadené skupinou spoločností vedenou spoločnosťou COGEA (Taliansko) v spolupráci so spoločnosťami:

  • AND (Francúzsko),
  • EUROFISH (Dánsko),
  • KONTALI ANALYSE (Nórsko),
  • Business Integration Partners (Taliansko).

 

Pohľady a závery prezentované vo všetkých publikáciách odrážajú názor autora(ov) a nemusia nutne reflektovať názor Komisie EÚ a jej úradníkov.