INDICATORI ANUALI

Informaţii generale

Volume, valori și preţuri colectate pentru fiecare specie în parte și fiecare loc de piaţă de desfacere în parte, sau la nivel naţional

       

 

 

Etape acoperite ale lanţului

de aprovizionare  

Debarcări

Acvacultură

Import/Export

Prelucrare

Consum

Tip de date

Volume, valori și preţuri pentru produsele de acvacultură

Volume, valori și preţuri pentru produsele de acvacultură

Volume import/export, valori și preţuri pentru produse importate/exportate din toate ţările UE și ţările selectate non-UE

Volume, valori și preţuri pentru produsele provenind din acvacultură și prelucrare

Volume, valori și preţuri pentru produsele proaspete aflate in topul consumului casnic

Acoperire geografică

Fiecare din cele de State Membre UE

Fiecare din cele de State Membre UE

Fiecare din cele de State Membre UE și Chile, China, Costa de Fildeș, Ecuador, Egipt, Peru, Coreea de Sud, Elveţia, Thailanda, Ukraina, SUA, Japonia

Fiecare din cele de State Membre UE

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Specii

Fiecare specie în parte înregistrată, corelată la nivelul principalelor specii comerciale

Fiecare specie în parte înregistrată, corelată la nivelul principalelor specii comerciale

Fiecare specie în parte înregistrată, corelată la nivelul principalelor specii comerciale

Fiecare produs pescăresc în parte, disponibil în baza de date EUROSTAT

Produse proaspete in topul consumului în ţara respectivă + corelarea cu “alte specii proaspete” ce nu sunt incluse în produsele selectate

Serii istorice

Începând cu anul 2000

Începând cu anul 2000  

Începând cu anul 2001  

Începând cu anul 2001

Începând cu anul 2010

Decalaj

12-24 luni

12-36 luni

40 de zile după luna de referinţă pentru comerţul extra-UE și 70 de zile pentru comerţul intra-UE

12-36 luni

2 luni după perioada de referinţă

Surse

UE SM
Vezi metadata pentru detalii suplimentare

sau verifică monitorizare furnizare date pentru starea actuală a livrărilor de date

UE SM
Vezi metadata pentru detalii suplimentare

sau verifică monitorizare furnizare date pentru starea actuală a livrărilor de date

EUROSTAT / COMEXT

Verifică monitorizare furnizare date pentru starea actuală a livrărilor de date

EUROSTAT / PRODCOM

Verifică monitorizare furnizare date pentru starea actuală a livrărilor de date

EUROPANEL – TNS

Verifică monitorizare furnizare date pentru starea actuală a livrărilor de date

Măsuri

Volume în kg (greutate netă),
valori în euro,
preţuri în EUR/kg

Volume în kg (greutate netă),
valori în euro,
preţuri în EUR/kg

Volume în kg (greutate netă),
valori în euro,
preţuri în EUR/kg

Volume în kg (greutate netă),
valori în euro,
preţuri în EUR/kg /p>

Volume în kg (greutate netă),
valori în euro,
preţuri în EUR/kg

Controale de calitate

Se execută diferite verificări:
- verificarea formatului fișierului
- existenţa unor coduri
- duplicate
- primele verificări asupra pragurilor de preţ
- verificare manuală a comparabilităţii cu anii anteriori a volumelor și preţurilor pentru fiecare specie în parte și loc de vânzare

Acces la date

tabele simple
tabel avansat

UE

tabele simple
tabel avansat

UE

tabele simple
tabel avansat

UE

tabele simple

tabele simple

Ultima actualizare metadata

31-01-2020

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: contact-us@eumofa.eu