Lanţul de aprovizionare și acoperire la nivel de ţară.

Prima vânzare

Surse : Evidenţe vânzare/Date bursa pește

Angro

Surse : Pieţe angro ( prin intermediul ministerelor și agenţiilor guvernamentale ale statelor membre)

Import

Sursa: DG Taxud (Direcţia Generală Impozitare și Uniune Vamală)

Vânzare cu amănuntul

Surse: studii ale statelor membre; furnizori date la nivel european