Metadate

Colectarea datelor

Titlu Descriere Actiune
Metadata 1 – Colectarea de date “Colectarea datelor” descrie metodologia utilizată de către Observatorul Pieţei Europene pentru produsele provenite din Pescuit și Acvacultură (EUMOFA) pentru a strânge datele din surse diverse, punând la dispoziţie, de asemenea, toate detaliile necesare și specificaţiile datelor obţinute ( tipul de date, frecvenţa, decalaje, originea datelor, etc.).
Anexa 1 Produse selectate la nivel naţional/UE

Gestionarea datelor

Titlu Descriere Actiune
Metadata 2 – Administrarea datelor “Administrarea datelor” se referă la procedurile adoptate de către Observatorul Pieţei Europene pentru produsele provenite din Pescuit și Acvacultură (EUMOFA) în vederea armonizării datelor colectate.
Anexa 1 Lista Principalelor Specii Comerciale și a Grupurilor de Produse
Anexa 2 Liste cu stările de conservare și prezentările EUMOFA
Anexa 3 Corelarea principalelor specii comerciale/Grupuri de produse și coduri ERS
Anexa 4 Corelarea Principalelor Specii Comerciale/Grupuri de Produse și CN-8 din 2001 până în 2020
Anexa 5 Tabel de corelaţie dintre codurile de stare de conservare și prezentare ERS și stările de conservare și prezentare ale EUMOFA
Anexa 6 Tabel de corelaţie dintre codurile de prezentare EUROSTATși stările de conservare și prezentare ale EUMOFA
Anexa 7 Factori de conversie de coduri CN-8 din 2000 până în 2019
Anexa 8 Tabel de corelaţie Porturi/Bazin maritim
Anexa 9 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and HS-6 from 1996 to 2019
Anexa 10 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Norwegian HS-8 from 2001 to 2019
Anexa 11 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Icelandic HS-8 from 2001 to 2019