Cine

Comisia Europeană State Membre UE
DG MARE (Directoratul General Afaceri Maritime și Pescuit, Comisia Europeană)
EUROSTAT
DG TAXUD
(+ Norway and Iceland)
 
FAO Globefish Furnizori particulari de date
 

Ce

Prima vânzare Angro
 
Import/export Prelucrare
 
Cu amănuntul Balanţa de aprovizionare