Aviz juridic și politica de confidenţialitate
Informaţiile de pe acest site fac obiectul unei denegări de responsabilitate, al unui aviz privind drepturile de autor şi al normelor privind protecţia datelor cu caracter personal.

Denegare de responsabilitate

Scopul EUMOFA este de a prezenta la timp informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom încerca să le corectăm.
Aceste informaţii:

 • au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
 • nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
 • uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora serviciile EUMOFA nu exercită nici un control şi pentru care EUMOFA nu îşi asumă nicio responsabilitate;
 • nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Scopul nostru este reducerea la minim a consecinţelor negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informaţii de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fişiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme. EUMOFA nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe.
Această denegare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea EUMOFA în contravenţie cu orice condiţii prevăzute de legislaţia internă aplicabilă şi nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislaţia respectivă.

Aviz privind drepturile de autor

Politica de reutilizare a Comisiei este pusă în aplicare prin Decizia Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei.
Dacă nu se indică altfel (de exemplu, în avizele separate privind drepturile de autor), conținutul deținut de UE pe acest site este sub licența Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Aceasta înseamnă că reutilizarea sa este permisă, cu condiția să se menționeze sursele și să se indice modificările.
Este posibil să trebuiască să țineți cont și de alte drepturi atunci când un anumit conținut prezintă persoane private identificabile sau include lucrări aparținând unor terți. Pentru a utiliza sau reproduce conținut care nu este deținut de UE, este posibil să trebuiască să solicitați permisiunea direct de la titularii de drepturi.  

Protecția datelor cu caracter personal

EUMOFA se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale utilizatorilor în cadrul furnizării de servicii ce contribuie la obligațiile Comisiei Europene în ceea ce privește informațiile din piață, conform definiției din Art. 42(1) a) din Regulamentul (UE) Nr. 1379/2013. În baza acestui articol, EUMOFA a fost desemnată să colecteze și să distribuie informații către utilizatori.

Procesarea datelor personale pentru EUMOFA se efectuează sub controlul Unității A4 a DG MARE a Comisiei Europene, în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Politica referitoare la „protecția persoanelor cu privire la procesarea datelor cu caracter personal” este conformă cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Situații în care ați putea furniza date cu caracter personal și tipuri de date solicitate

Pentru utilizarea site-ului EUMOFA, nu este necesară înregistrarea. Puteți să navigați pe site, puteți să descărcați date și rapoarte, fără a oferi, în schimb, niciun fel de informații despre dvs.

Cu toate acestea, în unele situații sunt necesare informații de înregistrare, pentru a putea beneficia de următoarele  servicii:

 • Buletine informative: EUMOFA trimite buletine informative periodice, prin care este promovată apariția publicațiilor EUMOFA sau pentru comunicarea noutăților apărute pe site-ul EUMOFA. Pentru a primi buletinul informativ, va trebui să furnizați următoarele informații:
  • Adresa de e-mail (obligatoriu)
  • Numele și prenumele (nu este obligatoriu)
  • Organizația (nu este obligatoriu)
 • Salvarea interogărilor: interogările ad-hoc pot fi salvate pentru a fi folosite ulterior, doar dacă utilizatorii sunt autentificați. Pe site-ul EUMOFA se poate crea un cont, furnizând următoarele informații:
  • Prenume (obligatoriu)
  • Al doilea prenume (nu este obligatoriu)
  • Nume (nu este obligatoriu)
  • Adresa de e-mail (obligatoriu)
  • Parola (de două ori), criptată.
 • Sondaje on-line: EUMOFA efectuează periodic sondaje online pentru colectarea opiniilor utilizatorilor cu privire la diverse teme (de ex., utilizarea site-ului, testarea noilor îmbunătățiri etc.). Sondajele efectuate de EUMOFA sunt anonime și sunt solicitate doar informații generice (de ex., tip de participant, tip de organizație etc.).
 • Corespondența prin e-mail:  în cazul în care contactul cu EUMOFA se face prin e-mail (de pildă, pentru asistență), adresa de e-mail, precum și eventualele date personale furnizate vor fi păstrate în scopul de a răspunde solicitării și nu vor fi utilizate în alte scopuri fără acordul prealabil al utilizatorului.  

Alte informații colectate

Site-ul EUMOFA poate colecta automat, în timp ce navigați pe site, informații precum: furnizorul de servicii de internet, tipul și versiunea browser-ului de internet, sistemul de operare și tipul dispozitivului, timpul mediu petrecut pe site, pagini vizualizate, informații accesate, adresa IP folosită pentru a conecta calculatorul la internet și alte statistici. Aceste date sunt colectate pentru a analiza și a îmbunătăți experiența generală pe site. Veți găsi mai multe informații despre aceste statistici și despre utilizarea lor pe pagina dedicată  Politicii cookie .

Cine are acces la informațiile dvs. și cui îi sunt ele divulgate

Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul furnizării serviciilor menționate mai sus și pentru a genera statistici cu privire la utilizarea EUMOFA.

Datele nu sunt furnizate unor părți din afara EUMOFA, a Comisiei Europene, a Direcției Generale Afaceri maritime și pescuit (DG MARE) și a contractantului EUMOFA.

Cum protejăm informațiile dvs.

Informațiile cu caracter personal colectate sunt stocate pe seerverele contractanților EUMOFA, la care au acces numai personalul și contractanții selectați, printr-o parolă securizată. De asemenea, aceste date pot fi redirecționate prin e-mail expertului EUMOFA responsabil cu răspunsul la interogare.

Indiferent de situație, sunt garantate protecția datelor și confidențialitatea, în măsura impusă de Regulamentul mai sus menționat.

Dreptul de acces și rectificare a informațiilor, de ștergere și de contestare a acestora

Utilizatorii înregistrați au dreptul de a solicita în orice moment o copie a datelor lor personale, pentru a verifica acuratețea informațiilor deținute și/sau de a corecta sau actualiza aceste informații. De asemenea, utilizatorii pot solicita ștergerea în totalitate a informațiilor cu caracter personal.

Indiferent de caz, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail cu solicitarea dvs. la adresa  contact-us@eumofa.eu , urmând ca noi să vă răspundem și să vă satisfacem solicitarea. De asemenea, îl puteți contacta pe operatorul de date cu caracter personal, la adresa: MARE-A4@ec.europa.eu.

În orice moment, persoana vizată are posibilitatea să se dezaboneze personal de la buletinul informativ - fiecare buletin informativ conține un link în acest scop.

Cât timp păstrăm datele dvs.

Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate în baza de date atâta vreme cât sunt necesare acțiuni întreprinse ca urmare a scopurilor mai sus menționate (de ex., transmiterea de buletine informative, salvarea interogărilor, efectuarea de sondaje online și răspunderea la mesaje e-mail în cazul în care dvs. contactați EUMOFA). Datele nu vor fi păstrate mai mult de o lună după eventuala închidere a EUMOFA.

Actualizări ale Politicii de confidențialitate

EUMOFA ar putea să actualizeze prezenta Declarație de confidențialitate și vă va informa în legătură cu modificările efectuate.

Operatorul site-ului și operatorul de date cu caracter personal

Dacă aveți întrebări cu privire la procesarea adresei dvs. de e-mail și a datelor cu caracter personal aferente, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa:  contact-us@eumofa.eu și/sau către operatorul de date cu caracter personal pentru EUMOFA din cadrul DG MARE a Comisiei Europene, la adresa MARE-A4@ec.europa.eu.

De asemenea, puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene, la adresa:  DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Soluționarea conflictelor

În cazul unui conflict, reclamațiile pot fi transmise către Autoritatea europeană pentru protecția datelor:

edps@edps.europa.eu 

Link-uri către site-uri ale terților

EUMOFA furnizează link-uri către site-uri terțe. Dat fiind că noi nu deținem controlul asupra acestora, vă recomandăm să consultați politicile lor de confidențialitate.

Elemente de control pentru social media

Site-ul EUMOFA poate conține funcții asociate rețelelor de social media, precum butonul Facebook Like sau elemente de control, precum Share this button. Aceste funcții asociate rețelelor de social media pot colecta informații precum adresa dvs. IP, pagina pe care o vizitați pe site-ul EUMOFA și poate configura un modul cookie care să îi permită respectivei Funcții să funcționeze corespunzător. Funcțiile Social Media și elementele de control sunt găzduite de un site terț. Interacțiunile dvs. cu aceste Funcții sunt reglementate de politica de confidențialitate a companiei care le furnizează..