Debarcări

         ExpunereDate și Rapoarte

 

Expunere

 

Debarcările  reprezintă descărcarea iniţială a oricărei cantităţi de produse pescuite de la bordul unui vas de pescuit ce acostează într-o anumită ţară, indiferent de naţionalitatea vasului ce efectuează debarcările, dar și produse pescuite de vasele ţarii respective care sunt debarcate in ţări ce nu aparţin UE. Debarcările se raportează în greutate netă.

Datele debarcărilor sunt disponibile în EUMOFA  în cadrul datelor anuale. Datele provin de la EUROSTAT, care, la rându-i, le colectează de la administraţiile naţionale. Pentru detalii, consultaţi::

 

Indicatori anuali

 

 

Date și Rapoarte

 

Căutări predefinite la debarcări:

 

Secţiunea anuală
 

Căutări ad-hoc la debarcări

 

Secţiunea anuală