Asistenţă utilizator

     Asistenţă utilizator ÎAF

 

Asistenţă utilizator

 

Pentru a ajuta familiarizarea utilizatorilor cu saitul web și a putea să întreprindă căutări, au fost create următoarele tutoriale:

Asset Publisher

User support 2

 

Pentru orice clarificări necesare sau dacă aveţi comentarii ori sugestii de optimizare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la e-mail: contact-us@eumofa.eu

 

Pentru orice întrebări referitoare la saitul web EUMOFA, la modul de operare și la sistemul său de căutări de date, apelaţi, vă rugăm, unul dintre numerele de telefon fără taxă::

 

Belgia: 0800-761-10
Franţa: 0800-901174
Germania: 0800-181-1647
Spania: 900-868516
Regatul Unit: 0-808-101-0950
Toate celelalte ţări (număr cu taxă: 0039-06-853-735-37

 

Asistenţa tehnică se va oferi numai in engleză, de luni pânâ vineri de la 10:00 la 13:00 și de la 15:00 la 17:00, Ora Europei Centrale

 

Serviciul nu este disponibil la apelarea de pe telefoane mobile.

FAQs

ÎAF– Întrebări Adresate Frecvent

 

Prin interacţiunea noastră cu utilizatorii EUMOFA, am primit întrebările de mai jos. Când efectuaţi click pe întrebare, apare răspunsul.

Întrebări adresate frecvent

O eroare a apărut în timpul procesării șablonului.
The following has evaluated to null or missing:
==> serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleService = servi... [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 1]
----
1<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") /> 
2 
3<#if entries?has_content> 
4 
5	<div class="accordion eumofa-accordion" id="accordion2"> 
6	<#list entries as curEntry> 
7 
8		<#assign assetId = curEntry.getClassPK() /> 
9		 
10		<#assign contentByLocale = journalArticleService.getLatestArticle(assetId).getContentByLocale(locale) /> 
11		 
12		<#assign document = saxReaderUtil.read(contentByLocale) /> 
13		 
14    <#assign answer = document.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='"+"answer"+"']/dynamic-content") /> 
15     
16    <div class="accordion-group"> 
17      <div class="accordion-heading"> 
18        <a class="accordion-toggle collapsed btn" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#${assetId}"> 
19          ${curEntry.getTitle(locale)} <span class="menu-down"></span> 
20        </a> 
21      </div> 
22      <div id="${assetId}" class="accordion-body collapse"> 
23        <div class="accordion-faq"> 
24          <p>${answer.getText()}</p> 
25        </div> 
26      </div> 
27    </div> 
28 
29	</#list> 
30	</div> 
31 
32</#if>