„Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.”

În ceea ce privește EUMOFA, toate procedurile de colectare, gestionare și difuzare a datelor urmate de EUMOFA pentru Marea Britanie înainte de retragerea acesteia din Uniunea Europeană sunt identice cu cele aplicate în cazul tuturor statelor membre ale UE.

După data retragerii, datele din EUMOFA aferente Marii Britanii nu vor mai fi incluse în bazele de date agregate ale statelor membre UE, ci vor fi furnizate în secțiuni separate, împreună cu datele altor state non-UE.

Mai jos este prezentată pe scurt abordarea generală adoptată pentru fiecare set de date EUMOFA. Mai multe detalii sunt raportate în cadrul metadatelor generale (link) sau în cadrul metadatelor specifice disponibile pentru fiecare tabel simplu și avansat.

 

DATELE SĂPTĂMÂNALE

Marea Britanie este considerată o parte a UE până în săptămâna a 5-a a anului 2020, iar datele sale de până în săptămâna respectivă sunt disponibile în toate tabelele de la nivelul UE. Începând din săptămâna a 6-a a anului 2020, datele săptămânale aferente Marii Britanii vor fi disponibile separat, împreună cu cele ale altor state non-UE (Islanda și Norvegia).

 

DATELE LUNARE

Marea Britanie este considerată parte a UE până în luna ianuarie a anului 2020, iar datele sale de până în luna respectivă sunt disponibile în toate tabelele de la nivelul UE. Începând din luna februarie 2020, datele lunare aferente Marii Britanii vor fi disponibile separat, împreună cu cele ale altor state non-UE (Islanda și Norvegia).

 

DATELE ANUALE

Marea Britanie este considerată parte a UE până în anul 2019, iar datele sale de până în anul respectiv sunt disponibile în toate tabelele de la nivelul UE. Începând din anul 2020, datele anuale aferente Marii Britanii nu mai sunt disponibile în baza de date EUMOFA.