Preț săptămânal

Prima vânzare

Surse : Evidenţe vânzare/Date bursa pește

Angro

Surse : Pieţe angro ( prin intermediul ministerelor și agenţiilor guvernamentale ale statelor membre)

Import

Sursa: DG Taxud (Direcţia Generală Impozitare și Uniune Vamală)

Vânzare cu amănuntul

Surse: studii ale statelor membre; furnizori date la nivel european

Tendinţe lunare

Prima vânzare

Surse: Evidenţe vânzare

Import/Export

Surse: EUROSTAT-COMEXT, NO (Norvegia) + IS (Islanda), Administraţii (ex. ministere, agenţii guvernamentale) , FAO-Globefish

 

Angro

Surse: Piraeus

 

Consum

Surse: Europanel

Date anuale

Toate etapele lanţului de aprovizionare

Cu singura excepţie a vânzării angro
Sursele: EUROSTAT și ministerele și agenţiile guvernamentale ale statelor membre

Harta site-ului