Servicii oferite

O bază de date consolidată cu date agregate, unite și armonizate, precum și o reţea vastă de experţi din domeniul pescuitului și al acvaculturii, constituie axa de susţinere a serviciilor de informaţii de piaţă. Datele sunt puse în concordanţă cu 108 Principale specii comerciale și 12 Grupuri de produse sau mărfuri disponibile de la prima vânzare până la consum, pe baze săptămânale, lunare și anuale, într-un singur site web, în toate cele 24 de limbi oficiale din cadrul UE. Anumite date pot fi extrase și defalcate, printr-o facilitate de descărcare în bloc.

Datele sunt accesibile public și nu necesită înregistrare la accesare.

 
Săptămânal
Lunar
Anual
Etapele lanțului de aprovizionare
Tip de date
Volume și valori – publicate la 1/2 săptămâni după vânzări – pentru specii și locuri de vânzare selectate Volume și valori – publicate la 3 săptămâni după vânzări – pentru toate speciile și locurile de vânzare Volume și valori – publicate imediat după ce sunt comunicate de EUROSTAT – pentru toate speciile și Statele Membre UE .
Publicarea datelor
Analize de piață periodice
„Repere lunare" „Piața de pește UE"
Alte servicii

Drumul parcurs până acum și evoluțiile viitoare

Procesul de elaborare și toate datele generate se bazează pe obiectivul declarat al EUMOFA, acela de a furniza date sigure, solid armonizate și folositoare și informaţii asupra pieţei UE, privitoare la produselele provenite din pescuit și din acvacultură.

Pornind de la etapa de testare, EUMOFA și-a extins treptat serviciile, în vederea:

  • acoperirii cât mai complete a lanţului de aprovizionare și în vederea sporirii numărului de ţări implicate în sistemul de culegere sau colectare a datelor;
  • îmbunătăţirii instrumentelor de difuzare, oferind, de asemenea, perspective și previziuni de piaţă;
  • analizarii contextului internaţional și a fluxurilor comerciale.

Începând din anul 2016 s-a folosit o abordare interactivă prin tutoriale video și alte instrumente, care vin în sprijinul utilizatorilor, pentru a extrage datele dorite din baza de date.

Cine suntem noi

EUMOFA reprezintă o iniţiativă a Comisiei UE - Direcţia-Generală Afaceri Maritime și Pescuit sau (DG MARE).

Zilnic, o echipă internaţională de experţi și analiști din domeniul pescuitului și al acvaculturii monitorizează piaţa UE. Echipa EUMOFA verifică datele colectate și le interpretează prin intermediul multiplelor puncte de contact din diferitele ţări membre UE.

Comitetul de Redactare, constituit din funcţionari responsabili de politici din cadrul Comisiei Europene și din reprezentanţi ai echipei EUMOFA, stabilesc linia editorială și supervizează toate publicaţiile.

Sub supravegherea Comisiei Europene, serviciile EUMOFA sunt desfășurate de către un grup de companii, conduse de COGEA (Italia), în parteneriat cu:

  • AND (Franţa),
  • EUROFISH (Danemarca),
  • KONTALI ANALYSE (Norvegia),
  • Business Integration Partners (Italia).

 

Viziunea și concluziile prezentate în toate publicațiile reflectă opinia autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat opinia Comisiei Europene sau a funcționarilor acesteia.