WKAŹNIKI ROCZNE

Informacje ogólne

Wolumen, wartości i ceny zebrane dla każdego pojedynczego gatunku i każdej pojedynczej giełdy lub na szczeblu krajowym.

       

 

 

Pokryte etapy łańcucha dostaw  

Wyładunek

Akwakultura

Import/Eksport

Przetwórstwo

Konsumpcja

Rodzaj danych

Woluminy, wartości i ceny wyładowanych produktów.

Woluminy, wartości i ceny hodowanych produktów.

Import/Eksport woluminy, wartości i ceny dla importu/eksportu z całej UE i dla wybranych krajów spoza UE.

Woluminy, wartości i ceny przetworzonych produktów rybołówstwa i akwakultury.

Woluminy, wartości i ceny świerzych produktów skonsumowanych przez gospodarstwa domowe.

Zasięg geograficzny

Każde z Krajów Członkowskich UE

Każde z Krajów Członkowskich UE

Każde z Krajów Członkowskich UE oraz Chile, Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Egipt, Peru, Korea Południowa, Szwajcaria, Tajlandia,Ukraina, USA, Japonia

Każde z Krajów Członkowskich UE

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Gatunki

Wszystkie zarejestrowane gatunki, zagregowane do poziomu Głównych gatunków handlowych.

Wszystkie zarejestrowane gatunki, zagregowane do poziomu Głównych gatunków handlowych.

Wszystkie zarejestrowane gatunki, zagregowane do poziomu Głównych gatunków handlowych.

Wszystkie zarejestrowane produkty rybołówstwa dostępne w bazie danych EUROSTAT

Najczęściej spożywane świeże produkty w danym kraju + agregacja „pozostałych świeżych produktów” nieuwzględnionych w wybranych produktach

Serie historyczne

Od 2000

Od 2000  

Od 2001  

Od 2001

Od 2010

Zwłoka czasowa

12-24 miesiące

12-36 miesięcy

40 dni od referencyjnego miesiąca w przypadku handlu z krajami spoza UE oraz 70 dni dla handlu wewnątrz UE

12-36 miesięcy

2 miesiące od okresu referencyjnego

Źródła

Kraje Członkowskie UE Zobacz metadane aby uzyskać więcej szczegółów

lub sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

Kraje Członkowskie UE Zobacz metadane aby uzyskać więcej szczegółów

lub sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

EUROSTAT / COMEXT

Sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

EUROSTAT / PRODCOM

Sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

EUROPANEL – TNS

Sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

Miara

Woluminy w kg (waga netto),
wartości w euro,
Ceny w EUR/kg

Woluminy w kg (waga netto),
wartości w euro,
Ceny w EUR/kg

Woluminy w kg (waga netto),
wartości w euro,
Ceny w EUR/kg

Woluminy w kg (waga netto),
wartości w euro,
Ceny w EUR/kg /p>

Woluminy w kg (waga netto),
wartości w euro,
Ceny w EUR/kg

Kontrola jakości

Przeprowadzane są różne kontrole:
- kontrola formatu pliku
- istnienie kodeksów
- duplikaty
- pierwsze kontrole cen progowych
- ręczne sprawdzanie porównywalności z poprzednimi latami do wielkości i cen dla każdego pojedynczego gatunku i miejsca sprzedaży

Dostęp do danych

tabele proste
tabele zaawansowane

EU

tabele proste
tabele zaawansowane

EU

tabele proste
tabele zaawansowane

EU

tabele proste

tabele proste

Ostatnia aktualizacja metadanych

31-01-2020

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: contact-us@eumofa.eu