Łańcuch dostaw i pokrycie państw

 

Wszystkie etapy łańcucha dostaw

z jedynym wyjątkiem sprzedaży hurtowej
Źródła : EUROSTAT i administracja Państw Członkowskich