WSKAŹNIKI TYGODNIOWE

Informacje ogólne

Woluminy, wartości i ceny zbierane są dla wybranych gatunków i wybranych rynków, na podstawie gatunków zidentyfikowanych przez organy krajowe.

         

Pokryte etapy łańcucha dostaw  

Pierwsza sprzedaż

Hurt

Import

Sprzedaż detaliczna

Rodzaj danych

Woluminy pierwszej sprzedaży, wartości i ceny na podstawie not sprzedażowych sporządzonych na aukcjach.

Ceny, woluminy i wartości zarejestrowane na rynku sprzedaży hurtowej.

Ceny importu dla produktów importowanych z wybranych krajów spoza UE.

Ceny detaliczne sporządzone na podstawie obserwacji cen w supermarketach oraz na podstawie paneli gospodarstw domowych.

Zasięg geograficzny

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

All EU countries, aggregated at EU level

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Gatunki /strong>

zobacz następujące metadane

Serie historyczne

Od 2008

Od 2009

Od 2011

Od 2008

Zwłoka czasowa

Tydzień od sprzedaży

Tydzień od sprzedaży

Tydzień od sprzedaży

 

Źródła

Kraje Członkowskie UE
Źródła prywatne
zobacz metadane aby uzyskać więcej szczegółów

lub sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

Kraje Członkowskie UE
zobacz metadane aby uzyskać więcej szczegółów

lub sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

DG TAXUD

Sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

Kraje Członkowskie UE
Źródła prywatne
zobacz metadane aby uzyskać więcej szczegółów

lub sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

Miara

Woluminy w kg (waga netto),wartości w euro i walutach krajowych,ceny w EUR/kg lub w walucie krajowej/kg

Woluminy w kg (waga netto),wartości w euro, ceny w EUR/kg

Ceny w EUR/kg

Ceny w EUR/kg

Kontrola jakości

Przeprowadzane są różne kontrole:
- kontrola formatu pliku
- istnienie kodeksów
- duplikaty
- pierwsze kontrole cen progowych
- ręczne sprawdzanie porównywalności z poprzednimi latami do wielkości i cen dla każdego pojedynczego gatunku i miejsca sprzedaży

Dostęp do danych

tabele proste
tabele zaawansowane

EU, NO, IS i UK

tabele proste
tabele zaawansowane

EU, NO, IS i UK

tabele proste
tabele zaawansowane

  EU, NO, IS i UK

tabele proste
tabele zaawansowane

EU, NO, IS i UK

Ostatnia aktualizacja metadanych

31-01-2020

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: contact-us@eumofa.eu