Handel

         Opis, LinkiDane i Raporty

 

Opis

 

Eksport (spoza UE) obejmuje towary zarejestrowane przez państwa członkowskie, w momencie ich opuszczenia terytorium UE (nie zalicza się tranzytu).

 

Import (spoza UE) obejmuje towary zarejestrowane przez państwa członkowskie, w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE (nie zalicza się tranzytu).

 

Wewnątrzunijne statystyki handlowe rejestrują obroty handlowe towarami między państwami członkowskimi UE.

 

Standardowym źródłem statystyk handlowych spoza UE jest zgłoszenie celne. Dla wewnątrzunijnego handlu, źródłem jest każda posiadająca numer VAT działalność, zajmująca się handlem towarów z innymi państwami członkowskimi.

 

W przypadku eksportu, krajem partnerskim jest kraj zidentyfikowany w chwili eksportu jako kraj ostatecznego przeznaczenia towarów.

 

W przypadku importu, krajem partnerskim jest kraj pochodzenia towaru.

 

W bazie danych EUMOFA dane dotyczące handlu dostępne w ramach cen tygodniowych (import spoza UE), miesięcznych trendów i danych rocznych. Dane pochodzą z EUROSTAT - COMEXT. Aby uzyskać więcej informacji na temat jakości statystyk europejskich dotyczących międzynarodowego handlu towarami, należy zapoznać się z następującymi dokumentami.  Aby uzyskać więcej informacji na temat danych handlowych w EUMOFA, zobacz:

 

Wskaźniki miesięczne

Wskaźniki roczne

 

Linki

 

Handel międzynarodowy oraz sektor produktów rybołówstwa i akwakultury w UE (2015). Dostępny w języku angielskim.
 

Eurostat: Raport jakościowy na temat europejskich statystyk o międzynarodowym handlu towarami. Dostępny w języku angielskim.