Metadane

Gromadzenie danych

Tytuł Opis Działanie
Metadane 1 – gromadzenie danych W sekcji tej została opisana metodologia przyjęta przez Obserwatorium EUMOFA do zbioru danych z różnych źródeł. Można tutaj znaleźć wszystkie szczegóły i specyfikacje zebranych danych (typ danych, częstotliwość, opóźnienie, pochodzenie danych, ect.).
Aneks 1 Wybrane produkty na poziomie krajowym / UE

Zarządzanie danymi

Tytuł Opis Działanie
Metadane 2 - Zarządzanie danymi Sekcja “zarządzanie danymi” opisuje procedury przyjęte przez EUMOFA używane przy harmonizacji zebranych danych.
Aneks 1 Lista Głównych gatunków handlowych oraz Grup towarowych
Aneks 2 Lista EUMOFY stany koserwacji i postać
Aneks 3 Korelacja głównych gatunków handlowych / grup towarowych i kodów ERS
Aneks 4 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and CN-8
Aneks 5 Tabela korelacji pomiędzy kodami przyjętymi dla postaci i stanu konserwacji przez ERS, a kodami EUMOFA.
Aneks 6 Tabela korelacji pomiędzy kodami przyjętymi dla postaci i stanu konserwacji przez EUROSTAT, a kodami EUMOFA.
Aneks 7 Conversion factors by CN-8 code
Aneks 8 Porty/Basen Morski tabela korelacji
Aneks 9 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and HS-6
Aneks 10 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Norwegian HS-8
Aneks 11 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Icelandic HS-8