Przetwórswto

         Opis, LinkiDane i Raporty

 

Opis

 

Przetwórstwo produktów rybołówstwa i akwakultury (FAP'S) odnosi się do procesów przetwarzających surowiec pierwotny na końcowy produkt dostarczany do klienta.
 

W bazie danych EUMOFA dane dotyczące przetwórstwa znajdują się w sekcji danych rocznych. Dane pochodzą z EUROSTAT – PRODCOM „Statystyki dotyczące produkcji wyrobów przemysłowych”. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 

Wskaźniki roczne

 

Linki

 

Sektor przetwórstwa rybnego w UE: fakty i liczby (2016). Dostępny w języku angielskim.
 

 

Dane i Raporty

 

Kwerendy predefiniowane dotyczące przetwórswta:

 

Sekcja danych rocznych