Tabele proste miesięczne i kwartalne

Pierwsza sprzedaż (miesięczna)

Pierwsza sprzedaż (kwartalna)