MIESIĘCZNE WSKAŹNIKI

Informacje ogólne

Woluminy, wartości i ceny zbierane są dla wszystkich gatunków oraz rynków lub na poziomie krajowym.

       

 

Pokryte etapy łańcucha dostaw

Pierwsza sprzedaż

Hurt

Import/Eksport

Konsumpcja

Rodzaj danych

Woluminy pierwszej sprzedaży, wartości i ceny na podstawie not sprzedażowych sporządzonych na aukcjach

Ceny, woluminy i wartości zarejestrowane na rynku sprzedaży hurtowej.

Import/Eksport. Woluminy, wartości oraz ceny produktów importowanych/eksportowanych z całej UE oraz z krajów spoza UE.

Woluminy, wartości i ceny najczęściej sporzywanych przez gospodarstwa domowe produktów.

Zasięg geograficzny

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

Według miejsca sprzedaży

EL

Każde z Krajów Członkowskich UE oraz Chile, Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Egipt, Peru, Korea Południowa, Szwajcaria, Tajlandia, Ukraina, USA, Japonia

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Gatunki

Wszystkie zarejestrowane gatunki, zagregowane do poziomu Głównych gatunków handlowych.

Wszystkie zarejestrowane gatunki, zagregowane do poziomu Głównych gatunków handlowych.

Wszystkie zarejestrowane gatunki, zagregowane do poziomu Głównych gatunków handlowych.

Najczęściej spożywane świeże produkty w danym kraju + agregacja „pozostałych świeżych produktów” nieuwzględnionych w wybranych produktach

Serie historyczne

Od 2007

Od 2010

Od 2001

Od 2010

Zwłoka czasowa

3 tygodnie od okresu referencyjnego

3 tygodnie od okresu referencyjnego

40 od miesiąca referencyjnego dla krajów spoza UE i 70 dni dla krajów Unii Europejskiej.

2 miesiące od okresu referencyjnego

Źródła

Kraje Członkowskie UE
zobacz metadane aby uzyskać więcej szczegółów

lub sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

Kraje Członkowskie UE
zobacz metadane aby uzyskać więcej szczegółów

lub sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

EUROSTAT / COMEXT

                          GTA

Sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

EUROPANEL – TNS

Sprawdź monitorowanie dostarczanych danych dla stopnia zaawansowania dostaw.

Miara

Woluminy w kg (waga netto),wartości w euro i walutach krajowych,ceny w EUR/kg lub w walucie krajowej/kg

Woluminy w kg (waga netto),wartości w euro, ceny w EUR/kg

Woluminy w kg (waga netto),wartości w euro, ceny w EUR/kg

Woluminy w kg (waga netto),wartości w euro, ceny w EUR/kg

Kontrola jakości

Przeprowadzane są różne kontrole:
- kontrola formatu pliku
- istnienie kodeksów
- duplikaty
- pierwsze kontrole cen progowych
- ręczne sprawdzanie porównywalności z poprzednimi latami do wielkości i cen dla każdego pojedynczego gatunku i miejsca sprzedaży

Dostęp do danych

tabele proste
tabele zaawansowane EU, NO, IS i UK

tabele proste
tabele zaawansowane EU, NO, IS i UK

tabele proste
tabele zaawansowane EU, NO, IS i UK

tabele proste

Ostatnia aktualizacja metadanych

31-01-2020

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: contact-us@eumofa.eu