Kto

Komisja Europejska Państwa Członkowskie UE
DG MARE
EUROSTAT
DG TAXUD
(+ Norwegia i Islandia)
 
FAO Globefish Podmioty prywatne
 

Co

Pierwsza sprzedaż Sprzedaż hurtowa
 
Import/eksport Przetwórstwo
 
Sprzedaż detaliczna Bilans podaży