Pierwsza sprzedaż na poziomie rynku

Narzędzie to pozwala użytkownikom na dostęp do miesięcznych danych dotyczących pierwszej sprzedaży według miejsca sprzedaży za pomocą interaktywnej mapy. Wybierając filtry po lewej stronie, użytkownicy mogą dostosować kwerendę do swoich wymagań. Wykazywane dane obejmują jedynie miejsca sprzedaży zgłoszone przez państwa członkowskie UE EUMOFA oraz Norwegię i Zjednoczone Królestwo. Wolumeny podane są w masie netto dla państw członkowskich UE i Zjednoczone Królestwo oraz w ekwiwalencie żywej masy (lwe) dla Norwegii. Ceny podane są w EURO/kg (bez VAT). Dla Norwegii ceny podane są w EURO/kg żywej masy.
Użyte nazwy i sposób prezentacji materiałów zamieszczonych na tej mapie nie są równoznaczne z wyrażeniem przez Unię Europejską jakiejkolwiek opinii co do statusu prawnego któregokolwiek z państw, terytoriów, miast, regionów czy organów władzy ani też co do przebiegu którychkolwiek granic.

Miejsce sprzedaży
Liczba ‘miejsc sprzedaży’

Jeśli nie jest wybrany żaden filtr, wyświetlane są dane z ostatniego dostępnego okresu.

Wybierz towar, aby wyświetlić pozycje w następujących filtrach