Tabela wskaźników makroekonomicznych

Tablica wskaźników makroekonomicznych jest dynamicznym narzędziem pozwalającym użytkownikom na monitorowanie głównych wskaźników przydatnych do analizy rynku rybołówstwa. Dane można pobrać lub przeglądać bezpośrednio na stronie internetowej za pomocą interaktywnych wykresów i tabel.

Wydatki i inflacja cen ryb i żywności w krajach UE
Dane dostarczone przez: EUROSTAT
U?yte nazwy i sposób prezentacji materia?ów zamieszczonych na tej mapie nie s? równoznaczne z wyra?eniem przez Uni? Europejsk? jakiejkolwiek opinii co do statusu prawnego któregokolwiek z pa?stw, terytoriów, miast, regionów czy organów w?adzy ani te? co do przebiegu którychkolwiek granic.
Miesięczne ceny morskiego oleju napędowego


Kursy walut najważniejszych partnerów handlowych UE


EUR vs.06-10-2022
USD US Dollar 0.99
GBP UK Pound 0.88
NOK Norwegian Krone 10.43
CNY Chinese Yuan 7.02
CHF Swiss Franc 0.97
JPY Japanese Yen 142.68

Dane dostarczone przez: ECB
Monitoring cen żywności w UE
Konsumpcja najważniejszych świeżych produktów przez gospodarstwa domowe w UE
Wybierz dane do pobrania
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Wybierz dane do pobrania
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Wybierz dane do pobrania
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Wybierz dane do pobrania
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Wybierz dane do pobrania
MONTHLY_CONSUMPTION.zip