Biblioteka

Biblioteka EUMOFA ma na celu zapewnienie dużej liczby odniesień dotyczących statystyk sektora rybołówstwa i akwakultury oraz innych istotnych informacji we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich. Obejmuje to oficjalne krajowe sprawozdania statystyczne w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury, ale także szersze dokumenty analityczne i sprawozdania rynkowe z wielu różnych źródeł.

Kliknij na nagłówki kolumn, aby filtrować wyniki i wyszukiwać określone dokumenty.

EUMOFA Library jest tymczasowo niedostępny.