Informacja prawna

Do informacji na tej stronie internetowej zastosowanie mają: klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności, oświadczenie o prawach autorskich i przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Zadaniem EUMOFA jest jak najszybsze udostępnienie aktualnych i precyzyjnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, staramy się wprowadzić potrzebne poprawki. 

Informacje te:

 • są wyłącznie ogólne i niewskazujące na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty;
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane;
 • czasami odwołują się do zewnętrznych portali, nad którymi EUMOFA nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych czy prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Naszym zadaniem jest ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi. Jednakże, niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być przygotowane lub zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. EUMOFA nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

Oświadczenie o prawach autorskich

Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji.
O ile nie wskazano inaczej (np. w poszczególnych informacjach o prawach autorskich), treści na tej stronie internetowej będące własnością UE są objęte licencją Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystywanie jest dozwolone, pod warunkiem odpowiedniego podania źródła oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach.
Jeżeli konkretna treść przedstawia możliwe do zidentyfikowania osoby prywatne lub zawiera utwory osób trzecich, konieczna może być weryfikacja dodatkowych praw. Aby wykorzystać lub odtworzyć treści, których posiadaczem nie jest UE, niezbędne może okazać się uzyskanie zgody bezpośrednio od osób uprawnionych.  

Ochrona danych osobowych

EUMOFA zapewnia ochronę danych osobowych użytkowników w ramach świadczenia usług mających na celu spełnienie obowiązków Komisji Europejskiej w zakresie badań rynkowych określonych w art. 42 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1379/2013. Na tej podstawie EUMOFA gromadzi i rozpowszechnia informacje wśród użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach EUMOFA odbywa się pod kontrolą jednostki Komisji Europejskiej A4 DG MARE, która pełni rolę administratora w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Polityka „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” jest zgodna z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Przypadki, w których może być wymagane podanie danych osobowych i rodzaj wymaganych danych

Korzystanie ze strony internetowej EUMOFA nie wymaga rejestracji. Można przeglądać tę stronę oraz pobierać dane i raporty bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest podanie danych rejestracyjnych w celu skorzystania z następujących  usług:

 • biuletyn: EUMOFA wysyła okresowy biuletyn, w którym informuje o nowych publikacjach EUMOFA lub nowościach pojawiających się na stronie internetowej EUMOFA. Aby otrzymywać biuletyn, należy podać następujące dane:
  • adres e-mail (obowiązkowy);
  • imię i nazwisko (nieobowiązkowe);
  • organizacja (nieobowiązkowa);
 • zapisywanie zapytań – zalogowani użytkownicy mogą zapisywać swoje zapytania do wykorzystania w przyszłości. Aby utworzyć konto na stronie EUMOFA, należy podać następujące dane:
  • imię (obowiązkowe);
  • drugie imię (nieobowiązkowe);
  • nazwisko (nieobowiązkowe);
  • adres e-mail (obowiązkowy);
  • hasło (dwukrotnie), zaszyfrowane;
 • ankiety internetowe – EUMOFA okresowo przeprowadza ankiety internetowe w celu zebrania od użytkowników informacji zwrotnych na różne tematy (np. korzystania ze strony internetowej, testowania nowych ulepszeń itp.). Ankiety przeprowadzane przez EUMOFA są anonimowe i wymagają podania wyłącznie ogólnych informacji (np. rodzaju użytkownika, rodzaju organizacji itp.);
 • korespondencja elektroniczna –  w przypadku, gdy kontakt z EUMOFA (na przykład w celu uzyskania pomocy) odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail i dane osobowe są przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi i nie są wykorzystywane do żadnych inne celów bez uprzedniej zgody. 

Pozostałe zbierane dane

Podczas przeglądania strony internetowej EUMOFA mogą być automatycznie zbierane takie informacje jak dostawca usług internetowych, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny i rodzaj urządzenia, średni czas spędzony na stronie internetowej, wyświetlone strony, uzyskane informacje, adres IP użyty do połączenia komputera z internetem i inne dane statystyczne. Dane te są gromadzone w celu przeprowadzania analiz i zapewnienia lepszej jakości przeglądania strony internetowej. Więcej informacji na temat tych statystyk i ich stosowania można znaleźć na stronie dotyczącej  Polityki cookies 

Kto ma dostęp do danych i komu są one ujawniane

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia wyżej wymienionych usług i tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej EUMOFA.

Dane nie są przekazywane żadnym stronom trzecim poza EUMOFA, Dyrekcją Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE) Komisji Europejskiej oraz wykonawcą EUMOFA.

Jak chronimy dane osobowe

Zebrane dane osobowe są przechowywane na serwerach wykonawcy EUMOFA, do których dostęp mają wyłącznie wybrani pracownicy i wykonawcy dysponujący bezpiecznym hasłem. Dane te mogą być ponadto przesyłane pocztą elektroniczną do eksperta EUMOFA odpowiedzialnego za udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

W każdym przypadku zapewnia się ochronę i poufność danych zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do sprzeciwu

Zarejestrowani użytkownicy mają prawo do zażądania w dowolnym momencie kopii swoich danych osobowych w celu sprawdzenia ich prawidłowości oraz ich sprostowania lub zaktualizowania. Użytkownicy mogą również zażądać całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

W każdym z takich przypadków prosimy o przesłanie żądania na adres contact-us@eumofa.eu Można również skontaktować się z administratorem danych pod adresem: MARE-A4@ec.europa.eu.

Osoby otrzymujące biuletyn mogą w dowolnym momencie samodzielnie zrezygnować z jego otrzymywania – w każdym biuletynie znajduje się stosowny odsyłacz

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do prowadzenia dalszych działań związanych z wyżej wymienionymi celami (np. wysyłania biuletynu, zapisywania zapytań, przeprowadzania ankiet internetowych i odpowiadania na wiadomości e-mail w przypadku kontaktu z EUMOFA), i nie dłużej niż miesiąc po ewentualnym zamknięciu EUMOFA.

Aktualizacja Polityki ochrony danych osobowych

EUMOFA może aktualizować niniejsze informacje o ochronie danych osobowych. W takim przypadku użytkownicy są informowani o tym fakcie.

Operator strony internetowej i administrator danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania adresu e-mail i powiązanych z nim danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres:  contact-us@eumofa.eu lub do administratora danych EUMOFA z DG MARE Komisji Europejskiej na adres: MARE-A4@ec.europa.eu.

Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Komisji Europejskiej: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Odwołania

W razie sporów skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

edps@edps.europa.eu 

Odsyłacze do witryn internetowych stron trzecich

Strona internetowa EUMOFA zawiera odsyłacze do witryn internetowych stron trzecich. Jako że nie mamy na nie wpływu, zalecamy zapoznanie się z podanymi na tych witrynach informacjami o ochronie danych osobowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych

Na stronie internetowej EUMOFA mogą znajdować się wtyczki serwisów społecznościowych, takie jak przyciski „Lubię to” i „Udostępnij”. Wtyczki serwisów społecznościowych mogą zbierać informacje o użytkowniku, takie jak adres IP i odwiedzane strony EUMOFA, oraz korzystać z plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania. Wtyczki serwisów społecznościowych obsługiwane są przez strony trzecie. Interakcje użytkownika z tymi wtyczkami podlegają polityce ochrony danych osobowych firmy, która je udostępnia.