Wyładunek

         OpisDane i Raporty

 

Opis

 

Przez wyładunek  rozumie się początkowe rozładowanie jakiejkolwiek ilości produktów rybołówstwa z pokładu statku rybackiego na ląd danego kraju, niezależnie od kraju pochodzenia statku, który dokonał wyładowania, a także produkty rybołówstwa wyładowane przez statki tego kraju w krajach spoza UE. Wyładunki podane są w wadze netto.

W bazie danych EUMOFA  dane dotyczące wyładunków dostępne są w sekcji danych rocznych. Dane pochodzą z Eurostatu, który z kolei gromadzi je od administracji krajowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 

Wskaźniki roczne

 

 

Dane i Raporty

 

Kwerendy predefiniowane dotyczące wyładunków:

 

Sekcja danych rocznych
 

Kwerendy ad-hoc dotyczące wyładunków:

 

Sekcja danych rocznych