Tabele proste miesięczne i kwartalne

Pierwsza sprzedaż (dane miesięczne)

Pierwsza sprzedaż (dane kwartalne)