Pierwsza sprzedaż

         OpisDane i Raporty

 

Opis

 

Przez pierwszą sprzedaż  rozumie się wyładowaną na ląd rybę, która została sprzedana lub zarejestrowana w ośrodku aukcyjnym przeznaczonym dla zarejestrowanych kupujących lub organizacji producentów (PO). Rejestrowane są woluminy, wartości i ceny. Woluminy podawane są jako waga netto. Pierwsza sprzedaż może różnić się od wyładunku, jako że ta pierwsza nie obejmuje ryb wyładowanych przez statki należące do firm zajmujących się przetwórstwem lub bezpośrednią sprzedażą do firm przetwórczych

W bazie danych EUMOFA  dane dotyczące pierwszej sprzedaży znajdują się w części poświęconej cenom tygodniowym i miesięcznym trendom. Dane pochodzą od administracji krajowych oraz źródeł prywatnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 

Wskaźniki tygodniowe

Wskaźniki miesięczne

 

 

Dane i Raporty

 

Kwerendy predefiniowane dotyczące pierwszej sprzedaży:

 

Sekcja danych tygodniowych

Sekcja danych miesięcznych
 

Kwerendy ad-hoc dotyczące pierwszej sprzedaży:

 

Sekcja danych tygodniowych:

Unia Europejska

Norwegia i Islandia

Sekcja danych miesięcznych:

Unia Europejska

Norwegia i Islandia

Pozostałe Kraje