Dane i Kwerendy

         Opis, Organizacja danych, Kwerendy predefiniowane, Kwerendy ad-hoc

Opis

 

Dane są zbierane od instytucji europejskich, państw członkowskich UE, Norwegii i Islandii, oraz prywatnych dostawców danych. W celu monitorowania jakości i wiarygodności danych przeprowadzane są regularne kontrole na etapie gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji.

 

W celu analizy i monitorowania trendów rynkowych, dane są harmonizowane wzdłuż 12 grup towarowych i 97 głównych gatunków handlowych, które zostały wybrane na podstawie ich znaczenia z punktu widzenia pierwszej sprzedaży, oraz ich znaczenia dla handlu UE.

 

Dane są również harmonizowane wzdłuż 4 stanów prezentacji (całość; cięte; ze względu na produkt, nieokreślone;) oraz 5 stanów konserwacji (świeże; mrożone, suszone-solone-wędzone; gotowe-konserwowe; nieokreślone). 

 

Organizacja danych

 

Dane w bazie danych EUMOFA zorganizowane są w trzech sekcjach:

 

Wzkaźniki tygodniowe

Wzkaźniki miesięczne

Wzkaźniki roczne

 

Dane są dostępne poprzez dwa rodzaje kwerend:

 

Kwerendy predefiniowane które zawierają wstępnie wybrane opcje, w celu szybkiego uzyskania raportu. Predefiniowane kwerendy można znaleźć dla danych tygodniowych, miesięcznych i rocznych.

 

Kwerendy ad-hoc są definiowane indywidualnie w sposób pozwalający na uzyskanie specyficznych danych, które mogą być filtrowane zgodnie z potrzebami użytkownika. Kwerendy ad-hoc można znaleźć dla danych tygodniowych, miesięcznych i rocznych.