Cena tygodniowa

Pierwsza sprzedaż

Źródła : karty sprzedaży / sprzedaż aukcyjna

Sprzedaż hurtowa

Źródła : rynki hurtowe (za pośrednictwem administracji państw członkowskich)

Import

Źródło : DG Taxud

Sprzedaż detaliczna

Źródła : Sondaże przeprowadzone przez państwa członkowskie; dostawcy Europejskich Danych

Monthy Trends

Pierwsza sprzedaż

Źródła: karty sprzedaży

Import/Eksport

Źródła: EUROSTAT:COMEXT, NO + IS, Administracja, FAO-Globefish

 

Sprzedaż hurtowa

Źródła: Piraeus

Konsumpcja

Źródła: Europanel

dane roczne

 

Wszystkie etapy łańcucha dostaw

z jedynym wyjątkiem sprzedaży hurtowej
Źródła : EUROSTAT i administracja Państw Członkowskich

Mapa strony