Konsumpcja

         OpisDane i Raporty

 

Opis

Konsumpcja odnosi się do ilości produktów rybołówstwa i akwakultury, które zostały spożyte w danym okresie, na danym obszarze geograficznym, takim jak kraj.

W bazie danych EUMOFA konsumpcja występuje jako „widoczna konsumpcja” w danych rocznych, oraz jako „konsumpcja świeżych produktów przez gospodarstwa domowe" w trendach miesięcznych i danych rocznych.

Widoczna konsumpcja jest obliczana na podstawie bilansu dostaw , który dostarcza oszacowania dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury, dostępnych do spożycia przez ludzi na poziomie UE.Nie są wliczane połowy ukierunkowane na mączkę rybną (połowy przemysłowe). Z importu i eksportu wyłączone jest również wykorzystanie produktów nieżywnościowych.

Obliczenie bilansu dostaw opiera się na równaniu:

Widoczna konsumpcja =

[(Całkowite połowy - połowy przemysłowe) + akwakultura + import] - eksport.

Spożycie świeżych produktów przez gospodarstwa domowe to spożycie zarejestrowane na próbie gospodarstw domowych w danym kraju. Dane te są nabywane przez EUMOFA od prywatnego informatora. Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

Wskaźniki miesięczne

Wskaźniki roczne

 

Dane i Raporty

Kwerendy predefiniowane dotyczące widocznej konsumpcji:

Sekcja danych rocznych

Kwerendy predefiniowane dotyczące konsumpcji gospodarstw domowych:

Sekcja danych miesięcznych

Sekcja danych rocznych