Akwakultura

         Opis, LinkiDane i Raporty

 

Opis

 

Akwakultura odnosi się do hodowli organizmów wodnych (słodkowodnych i morskich), takich jak ryby, mięczaki, skorupiaki i rośliny wodne. Dane o akwakulturze są rejestrowane jako ekwiwalent żywej wagi i wartości.

 

W bazie danych EUMOFA dane o akwakulturze dostępne są w sekcji danych rocznych. Dane pochodzą z Eurostatu, który z kolei gromadzi je od administracji krajowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 

Wskaźniki roczne

 

Linki

 

Fakty o akwakulturzes (2015)

 

Fakty i statystyki (2016)

 

 

 

Dane i Raporty

 

Kwerendy predefiniowane dotyczące akwakultury:

Sekcja danych rocznych

Kwerendy ad-hoc dotyczące akwakultury:

Sekcja danych rocznych