JAARLIJKSE INDICATOREN

Algemene informatie

Verzamelde volumes, waarden en prijzen voor iedere afzonderlijke soort en iedere afzonderlijke markt of op nationaal niveau

       

 

 

Bestreken fasen van de

toeleveringsketen  

Landingen

Aquacultuur

Import/export

Verwerking

Consumptie

Type gegevens

Volumes, waarden en prijzen van aangelande producten

Volumes, waarden en prijzen van gekweekte producten

De import-/exportvolumes, waarden en prijzen voor de im- en export van producten van en naar de hele EU en geselecteerde niet-EU-landen

Volumes, waarden en prijzen van verwerkte visserij- en aqualcultuurproducten

Volumes, waarden en prijzen van de belangrijkste verse producten geconsumeerd door huishoudens

Geografische spreiding

Elk van de EU-lidstaten

Elk van de EU-lidstaten

Elke EU- lidstaat plus Chili, China, Ivoorkust, Ecuador, Egypte, Peru, Zuid-Korea, Zwitserland, Thailand,Oekraïne, de VS, Japan

Elk van de EU-lidstaten

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Soorten

Alle afzonderlijk geregistreerde soorten, geaggregeerd op niveau van de Belangrijkste commerciële soorten

Alle afzonderlijk geregistreerde soorten, geaggregeerd op niveau van de Belangrijkste commerciële soorten

Alle afzonderlijk geregistreerde soorten, geaggregeerd op niveau van de Belangrijkste commerciële soorten

Alle afzonderlijke visserijproducten die beschikbaar zijn in de EUROSTAT-database

De belangrijkste verse producten geconsumeerd in het betreffende land + aggregatie van “andere verse soorten” niet inbegrepen in de geselecteerde producten

Historische tijdreeks

vanaf 2000

vanaf 2000  

vanaf 2001  

Vanaf 2001

Vanaf 2010

Vertraging

12-24 maanden

12-36 maanden

40 dagen na de referentiemaand voor handel buiten de EU en 70 dagen voor handel binnen de EU

12-36 maanden

2 maanden na de referentieperiode

Bronnen

EU-LS Zie metadata voor meer details

of controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

EU-LS Zie metadata voor meer details

of controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

EUROSTAT / COMEXT

Controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

EUROSTAT / PRODCOM

Controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

EUROPANEL – TNS.

Controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

Maateenheden

Volumes in kg (nettogewicht),
waarden in euro,
prijzen in EUR/kg

Volumes in kg (nettogewicht),
waarden in euro,
prijzen in EUR/kg

Volumes in kg (nettogewicht),
waarden in euro,
prijzen in EUR/kg

Volumes in kg (nettogewicht),
waarden in euro,
prijzen in EUR/kg 

Volumes in nettogewicht,
waarden in euro,
prijzen in EUR/kg

Kwaliteitscontroles

Verschillende controles worden uitgevoerd:
- van het bestandsformaat
- op het bestaan van codes
- op duplicaten
- eerste controles op prijsdrempels
- handmatige controle van de vergelijkbaarheid met eerdere jaren inzake volumes en prijzen voor iedere afzonderlijke soort en plaats van verkoop

Toegang tot gegevens

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel

EU

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel

EU

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel

EU

eenvoudige tabel

eenvoudige tabel

Laatste gegevensbijwerking

metadata

31-01-2020

Schrijf voor meer informatie naar: contact-us@eumofa.eu