WEKELIJKSE INDICATOREN

Algemene informatie

Volumes, waarden en prijzen verzameld voor geselecteerde soorten en geselecteerde markten, op basis van de belangrijkste soorten bepaald met de nationale overheden

         

Bestreken fasen van de

toeleveringsketen  

Eerste verkoop

Groothandel

Import

Detailhandel

Type gegevens

De volumes, waarden en prijzen van eerste verkopen gebaseerd op verkoopdocumenten geregistreerd tijdens veilingen

Op groothandelsmarkten geregistreerde prijzen, volumes en waarden

De importprijzen voor producten geïmporteerd uit geselecteerde niet-EU-landen

De detailhandelsprijzen geregistreerd via prijswaarnemingen in supermarkten of via huishoudpanels

Geografische spreiding

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

Alle EU-landen, geaggregeerd op EU-niveau

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Soorten /strong>

zie de volgende metadata

Historische tijdreeks

Vanaf 2008

Vanaf 2009

Vanaf 2011

Vanaf 2008

Vertraging

Een week na de verkoop

Een week na de verkoop

Een week na de verkoop

 

Bronnen

EU-LS
Private bronnen
Zie metadata voor meer details

of controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

EU-LS
Zie metadata voor meer details

of controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

DG TAXUD

Controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

EU-LS
Private bronnen
Zie metadata voor meer details

of controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

Maateenheden

Volumes in kg (nettogewicht),waarden in euro en nationale valuta,prijzen in EUR/kg of nationale valuta/kg

Volumes in kg (nettogewicht),waarden in euro,prijzen in EUR/kg

Prijzen in EUR/kg

Prijzen in EUR/kg

Kwaliteitscontroles

Verschillende controles worden uitgevoerd:
- van het bestandsformaat
- op het bestaan van codes
- op duplicaten
- eerste controles op prijsdrempels
- handmatige controle van de vergelijkbaarheid met eerdere jaren inzake volumes en prijzen voor iedere afzonderlijke soort en plaats van verkoop

Toegang tot gegevens

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel

EU, NO, IS en UK

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel

EU, NO, IS en UK

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel

  EU, NO, IS en UK

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel

EU, NO, IS en UK

Laatste gegevensbijwerking metadata

31-01-2020

Schrijf voor meer informatie naar: contact-us@eumofa.eu