Waarnemingspost voor de EU-markt
voor visserij- en aquacultuurproducten