Metagegevens

Gegevensverzameling

Titel Beschrijving Actie
Metadata 1 - Gegevensverzameling "Gegevensverzameling" beschrijft de door de Waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (EUMOFA) gehanteerde methodiek om gegevens uit meerdere bronnen te verzamelen en tevens alle benodigde gegevens en specificaties van de verzamelde gegevens (soort gegevens, frequentie, tijdsverschil, oorsprong, etc.) te verstrekken.
Bijlage 1 Geselecteerde producten op EU/nationaal niveau

Gegevensbeheer

Titel Beschrijving Actie
Metadata 2 - Gegevensbeheer “Gegevensbeheer” beschrijft de door de Waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (EUMOFA) gehanteerde methodiek voor de harmonisatie van de verzamelde gegevens.
Bijlage 1 Lijst van Belangrijkste commerciële soorten en Productgroepen
Bijlage 2 Lijsten van Staten van bewaring en presentaties van EUMOFA
Bijlage 3 Concordantie van de Belangrijkste commerciële soorten/Productgroepen en ERS-codes
Bijlage 4 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and CN-8
Bijlage 5 Concordantietabel van de ERS-presentatie en staat van bewaring-codes en de EUMOFA-presentaties en staten van bewaring
Bijlage 6 Concordantietabel van de EUROSTAT-presentatiecodes en de EUMOFA-presentaties en staten van bewaring
Bijlage 7 Conversion factors by CN-8 code
Bijlage 8 Concordantietabel Havens/kustlijn
Bijlage 9 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and HS-6
Bijlage 10 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Norwegian HS-8
Bijlage 11 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Icelandic HS-8